Hủ rắc phomai trung 184779

Kích thước: 70x95mm
Chất liệu: inox cao cấp
Nhà cung cấp: NAPACO
Danh mục: