Dụng cụ đánh trứng nhỏ

Dụng cụ đánh trứng nhỏ JY02n – 28×2.5cm

Dụng cụ đánh trứng trung JY04 – 32,5×2.5cm

Dụng cụ đánh trứng lớn JY05 – 37×2.5cm