Dụng cụ nén café CTP575

  • Kích thước: 57.5cm
  • Nhà cung cấp: NAPACO