Hủ rắc phomai nhỏ 184778

Kích thước: 60x80mm
Chất liệu: inox cao cấp
Nhà cung cấp: NAPACO
Danh mục: