Kệ úp ly nhựa 2 ngăn XS3001

  • Kích thước: 200x220x120mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO