Rổ lưới inox chữ nhật

Kích thước: Size 29x21cm, Size 34x25cm
Danh mục: