Xúc đá inox 181014

  • Kích thước: 60oz (13,5×8,5cm)
  • Inox 304, dày 1.0mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO