Bảng thông tin cột phân cách BRBA42G

Bảng thông tin (cột phân cách) BRBA42G
Kích thước: A4 2m
Chất liệu: inox vàng, mặt bảng nhựa