Cột phân cách vàng G28-3

Cột phân cách vàng G28-3
Kích thước: Ø320*910mm
Dây kéo dài 3m
Chất liệu: inox