Bảng thông tin vàng B38-A3G

Bảng thông tin vàng B38-A3G
Kích thước: 350*450mm
Chất liệu: inox xi mạ vàng