Bình gia vị sứ nhũ vàng cao cấp

Mã: 2130 Danh mục: