Hủ rắc phomai lớn 184780

Kích thước: 70x130mm
Chất liệu: inox cao cấp
Nhà cung cấp: NAPACO
Danh mục: