Bộ muỗng đong inox 603002

  • 1/4tea spoon: 1.25ml
  • 1/2 tea spoon:2.5ml
  • 1 tea spoon: 5.0ml
  • 1 table spoon: 15.0 ml
  • Chất liệu: Inox cao cấp
  • Nhà cung cấp: NAPACO