Chày nhựa bar 300mm

  • Kích thước: 300mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO