Kệ úp ly nhựa xéo 4 ngăn XS4G

  • Kích thước: 343 x 210 x 253mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO