Khuôn bánh D-2001

Khuôn bánh D-2001

205 x 140 x 72 mm