Ly đong nhựa B3001

  • Dung tích: 10-20cc
  • Kích thước: 890x430mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO