Rổ inox lỗ nhỏ 36

Kích thước: Rổ lỗ nhỏ 36cm, Rổ lỗ lớn 36cm

Danh mục: