Bảng quảng cáo BQ2

Bảng quảng cáo BQ2
Kích thước: 40*30*115mm
Bề mặt: 35*47
Liên hệ nhận báo giá: 0909.214.842