Bảng thông tin (cột phân cách) BRBA32

Bảng thông tin (cột phân cách) BRBA32
Kích thước: A3 2m
Chất liệu: inox, mặt bảng nhựa