Bảng thông tin cột phân cách BRBA45

Bảng thông tin (cột phân cách) BRBA45
Kích thước: A4 5m
Chất liệu: inox, mặt bảng nhựa