Ca đong nhựa có nắp 3500ml chịu nhiệt có vạch chia

Mã: L2035 Danh mục: