Miếng úp ngược chai bia

  • Chất liệu: Nhựa
  • Nhà cung cấp: NAPACO