Bảng thông tin B4

Bảng thông tin B4
Kích thước: 890*660*1380mm
Chất liệu: Inox xi mạ vàng