Bảng thông tin P-23

Bảng thông tin P-23
Kích thước: 600*500*1290mm
Chất liệu: xi mạ vàng