Bảng thông tin B61

Bảng thông tin B61
Kích thước: 800*600*1200mm
Chất liệu: xi mạ vàng