Bảng thông tin vàng B38-A4G

Bảng thông tin vàng B38-A4G
Kích thước: 340*400mm
Chất liệu: inox xi mạ vàng