Đầu khò gas mini cầm tay

Đầu khò gas mini cầm tay dùng để đánh lửa tự động, có thể điều chỉnh được nhiệt độ cũng như ngọn lửa nơi đầu khò.