Kệ úp ly nhựa 4 ngăn dài XS3002

  • Kích thước: 473x250x113mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO