Bảng thông tin cột phân cách BRBA45G

Bảng thông tin (cột phân cách) BRBA45G
Kích thước: A4 5m
Chất liệu: inox vàng, mặt bảng nhựa