Bảng thông tin vàng B38-A1G

Bảng thông tin vàng B38-A1G
Kích thước: 510*630mm
Chất liệu: inox xi mạ vàng