Bảng quảng cáo BQ4

Bảng quảng cáo BQ4
Kích thước: 85*48*185mm
Bề mặt: 81.5*180
Liên hệ nhận báo giá: 0909.214.842