Bảng thông tin B5

Bảng thông tin B5
Kích thước: 800*600*1200mm
Chất liệu: Inox xi mạ vàng